My Rule

הכלל שלדעתי הוא כלל טוב, שהוא אחד שהמצאתי. אני חושב שסטודנטים צריכים לחבוש כובעים ב-OJCS. בחרתי בכלל זה כי תלמידים צריכים לחבוש כובעים בחופשיות בתוך בית הספר. כלל זה מראה היבט של חופש התלמיד ואין זה משנה ללמוד. למעשה, יהודים קדמונים נאלצו להיכנס לבית ה’ רק עם ראש מכוסה. אז אפילו עם כיפות, כובעים הם גם סימן של עם יהודי, לפעמים. (למדנו על הכנסת)

0 comments