סוכות

סוכות

.אנחנו חוגגים סוכות להזכיר לנו את הזמן כשהיהודים היו מצרים והיה במדבר

.אנחנו חוגגים סוכות בסתיו כי זה החג מי שלושה חגים לכבוד קציר ירקות ופירות

.אנחנו בונים סוכה כל שנה להזכיר לנו הבתים זמנים של היהודים

 .אנחנו אחלים וישונים עם המשפחה ושרים בסוכה

.אני אוהב המצבה של הלולב אתרוג

.אני אוהב לבלות עם המשפחה שלי בזמן הסוכות

 

0 comments